fb

Tapasztalatunk szerint egy jól működő vállalkozás hosszú távon csak akkor tudja maximalizálni az eredményességét, ha van üzleti, és ezzel együtt párhuzamosan HR stratégiája is. A HR stratégia, amely magában foglalja a munkáltatói márkaépítést, a szervezeti célokat és akcióterveket is, segít az erőforrások fókuszált felhasználásában, és minimális szinten tartja az ad-hoc „tűzoltó” tevékenységek hatékonyságot gátoló hatását is.

Tevékenységünkkel hozzásegítjük partnereinket, hogy saját vállalkozásuk személyügyi kérdéseiben stratégiai szinten gondolkozzanak, ezáltal minket is stratégiai partnernek tekintsenek.

Számunkra a legfontosabb, hogy partnereinket hozzásegíthessük a hatékonyabb és eredményesebb üzleti működéshez. Üzleti szolgáltatóként tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy a saját eredményünk és profitabilitásunk a partnereink eredményességétől függ, így minden esetben úgy tekintünk partnereink vállalkozására, mintha mi is tulajdonosok lennénk bennük. Ez a hozzáállás segít abban, hogy partnereink számára a legcélravezetőbb megoldásokat preferáljuk és képviseljük a megállapodott kereteken belül.

Amennyiben kérdése lenne cégünkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

HR üzleti partner szolgáltatásunk alapvetően a személyügyi/humán erőforrás tevékenység vagy bizonyos résztevékenységei kiszervezése. Olyan vállalatoknak lehet előnyös, amelyek vagy nem rendelkeznek belsős, HR-el foglalkozó munkatárssal, azonban a cég mérete és/vagy tevékenységének összetettsége már megkívánja a HR folyamatok kezelését, vagy a már rendelkező HR munkatárs mellett szükségesnek gondolják külsős HR szakértelem bevonását is szervezeti ügyeik intézésébe.

A legalapvetőbb résztevékenység a munkajogi kitettség minimalizálása, mely folyamatos együttműködést igényel. Ilyenkor egy előzetes átvilágítás után az üzletmenet szerinti munkajogi dokumentumok folyamatos elkészítését biztosítjuk (munkaszerződések, munkaszerződés módosítások, munkaköri leírások stb.), hogy vállalkozása a törvényi szabályozásoknak megfelelően működhessen. Ezzel együtt tanácsot tudunk adni egyéb ad-hoc vagy visszatérő kritikus munkajogi/munkaügyi kérdésben is (pl. rosszul teljesítő munkaerő kezelése, túlmunka szabályozása, stb.)

A fenti jogi tevékenységen túl a HR üzleti partner szolgáltatás részét képezheti a cégvezetőt segítve a munkaerő kiválasztási folyamat megtervezése, munkaköri profilok létrehozása, a különböző keresések alatti előszűrés elvégzése, interjúk lebonyolítása az előre egyeztetett munkaköri profilnak megfelelően, hogy a döntéshozó (általában a cégtulajdonos vagy cégvezető) a minimális időbefektetéssel, de a lehető legtöbb információ birtokában hozhasson meg a döntést egy új munkatárs felvételéről. Mindezen tevékenységek minimálisra csökkentik az üres munkakör okozta hatékonyság kiesést valamint az ezzel járó járulékos költségeket is.

Ezen túlmenően HR üzleti partner szolgáltatás része lehet például a létező bérstruktúra átvilágítása, egy új bérezési/jutalmazási rendszer kialakítására vonatkozó javaslattétel, vagy a törvényi megfelelés szerinti pótlékrendszer kialakítása.

A fenti példákon túl segítséget tudunk nyújtani problémás munkavállaló kezeléséhez is, vagy annak meghatározásához, hogy a szervezeten belül, például az értékesítői csapat tagjai közt a képességek, készségek milyen összetétele és/vagy fejlesztése szükséges az üzleti eredményességhez.

A HR üzleti partner szolgáltatás keretein belül többféle részfeladat ellátását is tudjuk biztosítani, rugalmasan alkalmazkodva adott partner igényeihez és tevékenységének komplexitásához.

Amennyiben további információra van szüksége, vagy kérdése lenne a HR üzleti partner szolgáltatásunk részleteivel kapcsolatban, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

A legtöbb jól működő vállalkozás eljut arra a pontra, mikor már személyügyi/HR rendszerek és szabályzatok nélkül nehézkes a szervezeti működést irányítás alatt tartani.

Ilyenkor merülhet fel rendszerszinten a teljesítményértékelés folyamatba foglalása, a béren kívüli juttatások szabályozása, egy új kompetencia rendszer kialakítása, vagy példának okáért a vállalati mobiltelefon szabályzat vagy a cégautó használati szabályzat megalkotása. Ezeknek a kialakításában és működtetésében nagy tapasztalattal rendelkezünk, és ügyfeleink üzleti szervezetére szabott megoldások megtervezésében és kivitelezésében hatékonyan tudunk segíteni.

A humán erőforrás rendszerek és szabályzatok hozzásegítik vállalkozását, hogy mindenki számára egyértelmű formában, kivételektől és kivételezéstől mentesen bánjon minden munkavállalójával, és a szervezet mindennapi működését hatékonyan irányítani tudja.

A standardizált folyamatok és szabályzatok ezzel együtt biztosítják, hogy vállalkozása a törvényi szabályozásnak megfelelően teljes körű, és mindenkor elérhető tájékoztatást nyújtson munkavállalói számára, amivel minimalizálhatja a jogi kitettség valószínűségét.

Amennyiben további információra van szüksége, vagy kérdése lenne személyügyi/HR rendszerfejlesztéssel kapcsolatban, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az üzleti vállalkozások hosszú távú sikerességének egyik kulcsa a munkavállalóik elkötelezettségének, szaktudásának megőrzésében és fejlesztésében, valamint motivációjuk fenntartásában rejlik.

Ehhez a vállalkozásoknak egyszerűen jó vezetőkkel kell rendelkezniük a szervezet minden szintjén, hiszen a munkavállalók munkaidejük nagy részét a főnökükkel töltik, és a felmérések szerint azt, hogy a munkavállalók jól érzik-e magukat a munkahelyükön, döntően a közvetlen vezetőjük hozzáállása és vezetői minősége befolyásolja.

Vizsgálatok támasztják alá, hogy a vezetői pozíciókban dolgozók csak kis hányada ismeri fel, hogy nagyobb hatékonysággal is tudna működni vezetőként.

Ugyanis a vezetői szerep tanulható, és a vezetői sikeresség fejleszthető!

Vezetői tréningjeinket mindig az aktuális szervezeti igények szerint alkotjuk meg három kritikus tényező mentén: vezetői tudatosság, vezetői proaktivitás és vezetői eszközök használata.

Vezetői tréningjeinkben főképp a Hersey-Blanchard szerzőpáros alkotta szituációs vezetői modell szemléletét követjük, és egyik kiemelt célunk, hogy a résztvevők megfelelő ismerettel és tapasztalattal gazdagodva képesek legyenek felismerni a különböző helyzetek közti különbségeket, majd saját vezetői viselkedésüket a helyzethez igazítva egyre hatékonyabban kezeljék azokat.

Ezen felül elsődleges szempontnak tartjuk, hogy az általunk tartott tréningek eredményeképp olyan kézzelfogható eszközökkel szolgáljunk a résztvevők részére, mellyel már rövidtávon is változást tudnak előidézni saját vezetői működésükben.

Amennyiben további információra van szüksége, vagy kérdése lenne az általunk szolgáltatott vezetői tréningekkel kapcsolatban, keressen minket bizalommal!

Egy üzleti szervezeten belül a hierarchia, a munka- és feladatkörök megosztása, azaz a szervezeti struktúra, illetve a szervezet belső működése (ide értve a kommunikáció folyamatát, az információáramlást, a szokásokat, hiedelmeket, stb.) azaz a szervezeti kultúra egyaránt támogathatja vagy gátolhatja az üzleti sikerességet.

Az ideális szervezetfejlesztési folyamat az üzleti stratégiához igazítja a szervezeti struktúrát és kultúrát, így biztosítva az üzleti hatékonyságot és eredményességet.

Véleményünk szerint minden szervezetfejlesztési folyamatnak alapvetően két fő célt kell megvalósítania a fejlesztés nagyságától és a beavatkozás összetettségétől függetlenül:

1. a szervezetben zajló folyamatok hatékonyabb, gördülékenyebb végrehajtását, ami az üzleti válaszkészséget és gyorsabb alkalmazkodást segíti elő, és

2. a munkavállalói elkötelezettség és motiváció növelését, amely minden vállalkozás üzleti sikerességének elengedhetetlen velejárója.

Az általunk használt szervezetfejlesztési megközelítés a fenti ideálisnak vallott folyamat irányvonalát követi, legyen szó szervezeti átalakításról, beleértve a munkakörök átalakítását és a munkafolyamatok megváltoztatását is, vagy leépítésről. Szervezetfejlesztés része lehet a szervezet belső kommunikációs folyamatainak megváltoztatása, vagy akár egy új üzleti folyamat felépítése, esetleg szervezeti kultúraváltás is.

A szervezetfejlesztés során először a partnereinkkel közösen meghatározzuk a jövőbeni, vágyott szervezeti minőséget, ami a legjobban kiszolgálja a partner hosszú távú üzleti stratégiáját. A jelenlegi állapot felmérése után partnereink visszajelzést kapnak adott időszakra jellemző legfontosabb mutatókról, konfliktusokról, a szervezeti működést támogató és gátló tényezőkről is.

Ezek elemzése után kerül sor a szervezetfejlesztés tényleges céljainak és akciótervének kidolgozására, majd a partner egyetértésével és támogatásával ennek végrehajtására.

A folyamat itt nem áll meg, a beavatkozás utáni állapot felmérésével ismét adatokat gyűjtünk a szervezetből, melynek célja, hogy a partner megfelelő információval rendelkezhessen a szervezetfejlesztési akcióterv menedzselésének minőségéről és az elérni kívánt hatás megvalósulásáról.

Amennyiben további információra van szüksége, vagy kérdése lenne szervezetfejlesztéssel kapcsolatban, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.